+
12 novembre 2020
CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES - Beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya Objectiu L’objectiu d’aquest progr
11 novembre 2020
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Despeses corrents i Inversions 2020 ha atorgat a l'ajuntament una subvenció de 33.332,75 eur
29 octubre 2020
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Camins 2020 ha atorgat a l'ajuntament una subvenció de 1100 euros destinada al finançament
29 octubre 2020
El Servei d'Esports de la Diputació de Girona, en el marc del Programa A3 de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipam
3 setembre 2020
Atès la situació d'alarma i confinament pel COVID19, no hem pogut fer les reunions obertes al poble que acostumem a fer. Per això, hem cr
11 novembre 2020
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Cultura 2020 ha atorgat a l'ajuntament una subvenció de 5.882,25 euros destinada al finança
29 octubre 2020
DIPSALUT ha atorgat a l'ajuntament una subvenció de 3750 euros pel finançament de les despeses derivades de l'ús del consultori local. 
29 octubre 2020
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural -Noves Tecnologies 2020 ha atorgat a l'ajuntament una subvenció 631,80 euros per l'adquisió i
14 setembre 2020
El pròxim 14 de setembre de 2020 començaran les obres de renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable i extensió de la xarxa
1 juliol 2020
S’inicien les obres de l'aparcament municipal amb capacitat per a 40 vehicles. La posada en marxa d’aquest projecte respon a la volu