Medi Ambient i Urbanisme

BONIFICACIÓ EN LA TAXA D’ESCOMBRARIES PER LA REALITZACIÓ DE COMPOSTATGE

Aquest any 2021 l’Ajuntament de Pontós aplicarà el descompte del 20% a la taxa d’escombraries als habitatges que facin compostatge casolà o bé utilitzin els compostadors comunitaris. Per tenir aquest descompte heu d’omplir la declaració responsable a l’ajuntament abans de l’1 de maig de 2021

Podeu descarregar la declaració responsable aquí

La finalitat d’aquesta acció és aconseguir augmentar el número d’habitatges que realitzen el compostatge de les deixalles orgàniques que generen.

L’any vinent començarem (obligats pels nous requeriments de la normativa europea*) a fer la recollida porta porta, fet que encarirà el cost del servei d’ escombraries. 

Per aquest motiu, si realitzem compostatge podrem reduir la pujada prevista de preus. 

I, el més important, estarem evitant generar lixiviats, altament contaminants a la deixalleria i farem compost per les plantes del poble!

*La normativa europea estableix els objectius de reutilització i reciclatge dels residus municipals fins al 55 % per l’any 2025, el 60 % per l’any 2030 i el 65 % per l’any 2035.


EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PROJECTE TÈCNIC DE L’ACTUACIÓ “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I IMPLANTACIÓ DE XARXA DE GAS DEL BARRI DE MAS CLOS”


CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS PER A LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL CAMÍ PAISATGÍSTIC I CARRIL BICI DE CIRCUMVAL·LACIÓ DE PONTÓS


APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT