Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 183-0 Edicte: 8257 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de les operacions de delimitació de terme entre Pontós i Ordis
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8300 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 9/2022
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7909 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Pontós
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7908 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6838 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6770 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 2n trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6407 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 2/2022 i 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6406 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6367 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de les taxes del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 4694 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021