Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6447 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Contractació de personal laboral temporal amb caràcter de màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4504 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal corresponent al primer i segon trimestre de l'exercici 2020 de consum d'aigua potable, conservació de comptadors, cànon de l'aigua, recollida d'escombraries i servei de clavegueram
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3232 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3055 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de clavegueram
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3052 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei dels equipaments públics
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3051 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora del subministrament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 78-0 Edicte: 2446 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament de Pontós
Exercici: 2020 Bop: 78-0 Edicte: 2444 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2136 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Nomenament de personal per màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 59-0 Edicte: 2100 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020