Ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril

L’ajuntament de Pontós rep del Departament d’Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 2.772 euros destinats a la realització d’actuacions de prevenció d’incendis forestals netejant les franges contra incendis properes al nucli de població de Pontós i Romanyà d’Empordà.

El consistori ha demanat l’autorització dels propietaris dels terrenys on s’executaran les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut i el pròxim 3 de juny de 2021, a les 19h, es realitzarà una sessió informativa amb el suport de la Diputació de Girona on s’explicarà als veïns les obligacions que s’han de complir en matèria de prevenció d’incendis.