CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES

CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES – Beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Objectiu
L’objectiu d’aquest programa és incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació, beneficiàries del sistema de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar-ne l’ocupabilitat. A través de l’adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, es persegueix la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Accions
Experiència professional mitjançant un contracte laboral en modalitat de pràctiques (durada del contracte de, com a mínim, 6 mesos).

Qui pot accedir-hi
Joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que compleixin els següents requisits:

  • Estar registrat/da en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de persona beneficiària.
  • Constar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO) a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que l’habiliti per a l’exercici professional.
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
  • Aquesta contractació està condicionada a la concessió de la subvenció (resolució del 08/10/2020 TSF/2537/2020)

Interessats contactar amb l’Ajuntament abans del 30/11/2020 (972 56 02 28, de dilluns a divendres de 10-14h) o bé per correu a ajuntament@pontos.cat