EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A MAS CASTELLAR-PONTÓS 2021

El dia 12 de juliol s’inicia la campanya d’excavacions en el jaciment ibèric de Mas Castellar de Pontós i finalitzarà el 31 de juliol. 

Els treballs arqueològics consistiran en tres tipus:

  • Es realitzaran treballs arqueològics de camp en la part nord de la casa grega per completar la unitat  de l’edifici i també de la seva entrada principal. També es treballarà sobre el poblat ibèric, concretament en la nova entrada oest i en el passadís i prop del bastió per verificar una molt probable fortificació que s’albira al voltant de l’edifici, així com posar al dia la contra escarpa d’un fossat situat al marge sud del poblat.
  • Es faran treballs de consolidació d’estructures murals a la casa complexa 2 de l’establiment agrari, i en el sitjar de la zona 20 situat al nord-oest de l’establiment agrari, iniciat l’any passat.
  • Treballs de laboratori en les dependències de les Antigues Escoles i en el Centre Cultural. Les tasques principals seran les de rentar el material trobat, classificar, inventariar, siglar i dibuixar, etc.
  • Els treballs de camp seran portats a terme per l’Empresa ROCS iber (Universitat de Barcelona) i amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya i la participació d’estudiants de les Universitats de Barcelona, de l’Autònoma de Barcelona i de Girona.
  • Dins d’aquesta programació s’organitzarà alguna visita guiada.
  • Els treballs son finançats per la Diputació de Girona (Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial 2021), l’Ajuntament de Pontós i el Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.