Fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 40.969,82 € a l’Ajuntament de Pontós per contribuir a sufragar el cost de diferents actuacions.

La Diputació de Girona en el marc del programa de Cooperació Econòmica i Cultural de 2022 ha concedit a l’Ajuntament de Pontós, la següent subvenció:

  • DESPESES D’INVERSIÓ: Destinats a la reforma del Local Social (14.092,75 euros).
  • DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles culturals varis (5.882,25 euros).
  • DESPESES EN CAMINS: Sega i arranjament de camins municipals (1.100,00 euros).
  • DESPESES EN NOVES TECNOLOGIES: Material informàtic (654,82 euros).
  • DESPESES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ: per sufragar les despeses de secretaria (10.000 euros).
  • DESPESES CORRENTS: Destinat a l’enllumenat públic, la recollida de brossa i l’arranjament de camins (19.240 euros).

Aquest ajut, amb un import total de 31.729,82 euros, s’emmarca dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022.