Inici del període de comunicació de crema de restes vegetals

Disssabte 16 d’octubre comença el període de comunicació de crema que han de fer les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.

Les persones interessades a cremar restes forestals o agrícoles no han de tramitar una autorització administrativa, però sí que han de fer la comunicació presencialment a l’Ajuntament, aportant el DNI i facilitant un número de telèfon mòbil. Aquest període de comunicació finalitzarà el 14 de març de 2022.

Si heu d’encendre foc durant aquest període, cal que prengueu les següents mesures preventives:

  • Cal netejar la zona en què s’efectuï la crema en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl.
  • La crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència.
  • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d’alçada.
  • La crema començarà i acabarà amb llum de dia.

En tot cas, està prohibit:

  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i/o industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Per consultes sobre la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal podeu contactar amb el Cos d’Agents Rurals al telèfon 935 617 000

S’apel·la a la responsabilitat de tots per a evitar qualsevol mena d’incidència.