PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2022

L’ajuntament ha rebut una subvenció de 4.950,00 € de la Diputació de Girona per a polítiques de foment de la participació ciutadana, concretament per dur a terme el projecte “Pontós pel Planeta”.