PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

L’ajuntament ha rebut una subvenció de 2.524,50 € de la Diputació de Girona per la realització d’actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis (Línia 3, adreçada als ajuntaments de menys de 1.000 habitants) per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals contraincendis.