Resultats de les proves del procés de selecció mitjançant concurs lliure per cobrir amb caràcter laboral fix una plaça d’administratiu/va i creació d’una borsa de treball.