SUBVENCIÓ DE DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL

S’aproven inicialment les bases reguladores de la subvenció de dinamització social i cultural del municipi. 

El Ple de l’ajuntament ha aprovat inicialment les bases de la subvenció de dinamització social i cultural amb la finalitat de subvencionar projectes que tinguin com a finalitat millorar la cohesió social, promoure el teixit associatiu i afavorir la cooperació entre la ciutadania de Pontós. 

TIPUS D’AJUTS ECONÒMICS

Modalitats: 

a) Activitats que tenen com a objectiu la dinamització del poble.
b) Activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes del poble.

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

La quantia màxima de la subvenció es determinarà en funció del cost subvencionable de les actuacions i serà d´un màxim de 1.600 €.

Els criteris de valoració de les propostes, requisits dels projectes a presentar i la documentació necessària la trobareu a les bases que farem públiques un cop siguin aprovades definitivament. Serà llavors quan donarem a conèixer també els terminis de presentació de sol·licituds.