Senyalització del patrimoni cultural de Pontós

El projecte “Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà” PO FEDER 2014-2020 ha dut a terme la senyalització física de 150 elements patrimonials, realitzant també un inventari i la digitalització del patrimoni turisticopatrimonial de l’Alt Empordà que actualment és consultable a: https://ubi.cat/

Pontós disposa de tres elements senyalitzats: l’església de Santa Martí, el jaciment ibèric de Mas Castellar i la Torre de l’Àngel.

Podem afegir altres elements patrimonials que considereu d’interès. Fes-nos arribar la teva proposta i treballarem per tal de completar la senyalització dels elements patrimonials del nostre municipi!