Edictes

Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4129 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de diversos projectes d'obres
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3755 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 84-0 Edicte: 3489 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les taxes per la concessió de sepultures i la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 84-0 Edicte: 3480 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de diversos projectes d'obra
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3339 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 1r trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3310 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3184 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Esmena d'error en l'edicte d'aprovació definitiva del text refós de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3087 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3174 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d'administratiu/va laboral fix i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 72-0 Edicte: 2883 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del Reglament del servei de la minideixalleria municipal