Edictes

Exercici: 2021 Bop: 192-0 Edicte: 8234 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació provisional del text refós de les ordenances municipals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 179-0 Edicte: 7822 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 164-0 Edicte: 7376 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 9, reguladora de preus públics municipals
Exercici: 2021 Bop: 163-0 Edicte: 7416 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient 7/2021 de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 147-0 Edicte: 6624 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6525 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la realització d'activitats administratives de competència local
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6642 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2021 per habilitacions i suplements de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6267 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació del padró fiscal del segon trimestre de l'exercici 2021 de l'aigua
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5776 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 9, reguladora de preus públics municipals
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4618 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació del padró fiscal de l'aigua del primer trimestre de l'exercici 2021