Edictes

Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 115 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del "Projecte de desplegament de xarxa de fibra òptica fins a la llar (FTTH) al municipi de Pontós"
Exercici: 2023 Bop: 7-0 Edicte: 100 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12066 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12060 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 15/2022
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10596 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació de les bases i la convocatòria que regiran el procés per cobrir una plaça d'agutzil/a en règim laboral fix mitjançant concurs. Exp. núm. 226/2022
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10529 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 15/2022
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10512 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9899 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del "Projecte de desplegament de xarxa de fibra òptica fins a la llar (FTTH) al municipi de Pontós"
Exercici: 2022 Bop: 208-0 Edicte: 9376 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2022
Exercici: 2022 Bop: 207-0 Edicte: 9328 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 3r trimestre de 2022