Edictes

Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 180 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del Pla de desplegament de la fibra òptica
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9960 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública del padró fiscal del tercer trimestre de l'exercici 2020 de l'aigua
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9893 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del Pla local de joventut del període 2020-2024
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9886 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9837 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9574 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9644 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions d'alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8115 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7931 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6447 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Contractació de personal laboral temporal amb caràcter de màxima urgència