Factura electrònica

Enllaç e-fact per presentar les factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1660