Subvencions obertes a la ciutadania

Ajuts a l'autoconsum i emmagatzematge, octubre 2021

Ajuts a les energies renovables tèrmiques al sector residencial, octubre 2021

Ajuts del programa MOVES 3 (2021)

Consulta el Programa MOVES 3

Subvenció de dinamització social i cultural

S’aproven definitivament les bases reguladores de la subvenció de dinamització social i cultural del municipi. 

CONVOCATÒRIA OBERTA: Del 15 d’abril al 15 de maig de 2021.

TIPUS D’AJUTS ECONÒMICS

Modalitats:

a) Activitats que tenen com a objectiu la dinamització del poble.
b) Activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes del poble.

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

La quantia màxima de la subvenció es determinarà en funció del cost subvencionable de les actuacions i serà d’un màxim de 1.600 €.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  • Formulari de sol·licitud degudament complimentat i signat.
  • Documentació del sol·licitant (DNI, NIE, passaport, estatuts en cas d’entitats, …)
  • Declaració responsable degudament signada.
  • Projecte de dinamització (en format PDF)

Trobareu tota la informació a les bases reguladores de la subvenció

Decrets:

Ajuts excepcionals a empreses afectades per la pandèmia del COVID-19

Exposició pública de les bases dels ajuts extraordinaris per a les empreses del municipi afectades per les restriccions arrel de la COVID-19.

CONVOCATÒRIA OBERTA: Del 16 d’abril al 16 de juny de 2021

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

El pressupost previst en aquest any 2021 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de MIL euros (1.000,00 €), en cas que el número d’ajuts concedits superi el límit de 5.196,58 €, s’assignaran per estricte ordre de sol·licitud.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades hauran de presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament de Pontós el model de sol·licitud específic que es troba al web de l’Ajuntament de Pontós: www.pontos.cat/subvencions així com la documentació que s’indica en aquestes bases.

Per qualsevol consulta, consulteu amb l’ajuntament.

Subvencions ICAEN - Ciutadania

Benvolguts/des,
A principis d’aquest mes de gener l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) ha obert diferents subvencions lligades al’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables. 
Aquests programes d’ajudes en concret estan dirigits a la ciutadania, adjunt trobareu el resum explicatiu.
☀️Programa 4: Autoconsum renovable sectors residencial (amb o sense emmagatzematge)
☀️Programa 5: Incorporació emmagatzematge per a l’autoconsum renovable existent, sectors residencial
☀️Programa 6: Renovables tèrmiques sector residencial